ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

• Μελέτες διαχείρισης αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων ευρύτερων περιοχών – Γενικός σχεδιασμός έργων (Master Plan). • Μελέτες εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεων και οικισμών (σχεδιασμός νέων δικτύων αποχέτευσης, επεκτάσεις-πύκνωση ολοκλήρωση δικτύων, αντικαταστάσεις - εκσυγχρονισμός παλαιών δικτύων, διαχωρισμός ομβρίων, • Σχεδιασμός αντλιοστασίων ακαθάρτων, με συμβατικές κατασκευές, υπόγειες κατασκευές, προκατ-στεγανές κατασκευές εντός υδροφόρου/θάλασσας, σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων ΑΣ, κλπ). • Μελέτες εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης & μεταφοράς λυμάτων (βαρυτικοί και καταθλιπτικοί αγωγοί, αντλιοστάσια ακαθάρτων, τηλέελεγχος αντλιοστασίων, κλπ.)

Ακολουθεί πίνακας μελετών:

A/A ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ &  ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ
1 2017 Μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Σκιάθου στην περιοχή Βασιλειά, Μήκος δικτύου 1500μ 1 Α/Σ καταθλ. Αγωγός, έλεγχος επάρκειας υφιστ. δικτύου ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
2 2016-17 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Αγωγός μεταφοράς λυμάτων Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς μήκος αγωγού 10.000μ 1 ΑΣ ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 2015-17 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 85.000μ, Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων  βαρυτ. 8.000μ , καταθλ. 10.000μ, 15  ΑΣ ακαθάρτων, κεντρική ΕΕΛ δυναμικότ. 27.000 ΙΑ (με επέκταση για 32.000 ΙΑ) και υποθαλάσσια διάθεση. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
4 2015-16 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΗΒΑΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Αγωγός μεταφοράς λυμάτων  12.500μ,  2 ΑΣ ακαθάρτων, έλεγχος επάρκειας & περιβ. Αδειοδότηση ΕΕΛ Θήβας. ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ
5 2014-16 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ (ΝΟΤΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ),  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων  βαρυτ. 15.000μ , καταθλ. 10.800μ, για 17 μικρούς οικισμούς,  20  ΑΣ ακαθάρτων, 3 ΕΕΛ δυναμικότ. 2.400, 2.500 & 500 ΙΑ αντίστοιχα. ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
6 2014 Επικαιροποίηση-συμπλήρωση μελέτης αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Καστορείου για πλήρες δίκτυο (Οριστική μελέτη-Τεύχη) Μήκος εσωτ. δικτύου 6.800 μ, 1 ΑΣ Αγωγός μεταφοράς 550μ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
7 2013-14 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΆΛΩΝ ΚΑΛΥΒΊΩΝ, ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –ΕΠΠΕΡΑΑ. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Μήκος εσωτ. δικτύου 34.000 μ, 2 ΑΣ Αγωγοί μεταφοράς 1000μ (υπό εκπόνηση) ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 2013-15 Οριστική μελέτη & Τεύχη έργου αποχέτευσης Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι, Αγ. Αγγέλων Δ.Κ. Άνοιξης. Μήκος δικτύου περίπου 12.500μ, 4 αντλιοστάσια, μήκος αγωγών μεταφοράς 1000μ. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
9 2013 Οριστική μελέτη & Τεύχη έργου αποχέτευσης Κουκουναριών & Τρούλου Σκιάθου,  μήκος δικτύου περίπου 9.500μ, 6 αντλιοστάσια, μήκος αγωγών μεταφοράς 4.500μ. ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
10 2013 Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Λουτρού της Δ.Ε. Κοιλάδας, μήκος δικτύου περίπου 3.500μ, 1 αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 2012-13 Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Μάνδρας & Κουτσόχερου της Δ.Ε. Κοιλάδας, μήκος δικτύου περίπου 10.000μ, 2 αντλιοστάσια, 2700μ αγωγών μεταφοράς ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 2012-14 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΠΠΕΡΑΑ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ έργου Αποχέτευσης Αγ. Κων/νου και αγωγών μεταφοράς, Μήκος εσωτ. δικτύου 16.400 μ, αγωγών μεταφοράς 14.000μ 7 αντλιοστάσια (υπό εκπόνηση) ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13 2012-13 ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,  ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΕΠΠΕΡΑΑ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ έργου Αποχέτευσης, αγωγών μεταφοράς-αντλιοστασίων, Μήκος εσωτ. δικτύων  περίπου 24.000μ, αγωγών μεταφοράς 11.000μ, 10 αντλιοστάσια. ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
14 2012 Μελέτη ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Καρυών, Δήμος Σπάρτης, Ο& Προμελέτη και Τεύχη για Προμήθεια Προκατασκευασμένης ΕΕΛ 1000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
15 2012 Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Συκαράκι, Κόζι, Αλεσία, Καλάμι, Γούναρη Δήμου Σπάρτης και σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο,  Τεχνικός σύμβουλος ΔΕΥΑ Σπάρτης, για σύνταξη ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 20.500 μ, 4 αντλιοστάσια. ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
16 2011 Μελέτη αποχέτευσης παραλιακής ζώνης Λαυρίου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 1300 μ, 1 ΑΣ ΔΕΥΑ.ΤΗΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
17 2011 Μελέτη Σκοπιμότητας έργου αποχέτευσης-επεξεργασίας λυμάτων Κεραμιδίου Μαγνησίας ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
18 2011 Επικαιροποίηση Οριστικών μελετών και Τευχών δικτύων αποχέτευσης Αγ. Γεωργίου, Αερινού, συμπλ. Βελεστίνου, Στεφανοβικείου, Ριζόμυλου,Καναλίων, Κερασιάς ΔΕΥΑ-ΔΗΜΟΣ   ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
19 2010 Διαχειριστική μελέτη αστικών λυμάτων οικισμών Δήμου Κοιλάδας, Λάρισας (προτάσεις έργων αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων). ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
20 2010 Μελέτη εξωτερικού αποχετευτικού αγωγού  Δ.Δ. Μυρτόφυτου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 5000 μ, 1 ΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
21 2010 Μελέτη εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Φωλεάς, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 6700 μ, 1 ΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
22 2010-11 Μελέτης κατασκευής αποχετευτικού σε Δ.Δ. Δήμου Μυστρά και σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο και βιολογικό Δήμου Σπάρτης, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 46.000 μ, 1 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
23 2010 Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Δ.Δ. Βάρους προς δίκτυο αποχέτευσης Καρπασίου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 3.730 μ, 2 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ
24 2010 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην επέκταση οικισμού Νέας Περάμου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 3300 μ ΔΕΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
25 2010 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Αγ. Κωνσταντίνου,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 16.000 μ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
26 2009 Αποχέτευση οικισμού Προπουλίου & αγωγός μεταφοράς προς Ατσική,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέου αγωγού 5.000 μ, ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ
27 2008-9 Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Στροφιλιά, Φαράκλα, Σπαθάρι, Μετόχι & Πήλι,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων δικτύων 20.000 μ, 3 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ
28 2008-9 Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κλαδά, Κοκκινόραχης, Αφυσού, Αλεσία, Συκαράκι Δήμου Σπάρτης & επικαιροποίηση μελέτης αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης,  Τεχνικός σύμβουλος για σύνταξη ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 18.000 μ, 4 αντλιοστάσια.Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης 54.000 μ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
29 2008 Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Οκτωνιάς,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 10.300 μ, 2 αντλιοστάσια. ΔΕΥΑ ΑΥΛΩΝΟΣ
30 2008 Μελέτη έργων σύνδεσης αποχέτευσης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με δίκτυο ΔΕΥΑ Λάρισας,  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 4.100 μ & 1 αντλιοστάσιο -δεξαμενή συλλογής 250 μ3, & έλεγχο επάρκειας υφιστ. δικτύου αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
31 2008 Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης Λαυρίου (επεκτάσεις & πύκνωση δικτύου), ΔΕΥΑ.ΤΗΛ Λαυρίου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης 8.600 μ,  2 αντλιοστάσια ΔΕΥΑ.ΤΗΛ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
32 2007 Μελέτη αποχέτευσης Δ.Δ. Αγ. Ανδρέα και αγωγού μεταφοράς προς Κ.Α.Α., ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 7.000 μ, αγωγός μεταφοράς 3000 μ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
33 2007 Μελέτη αποχέτευσης Δ.Δ. Ελευθερών και αγωγού μεταφοράς προς ΒΙΟ.ΚΑ,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 13.500 μ, αγωγός μεταφοράς 3000 μ, αντλιοστάσια 2, καταθλιπτικοί 650 μ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
34 2007 Μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης και ομβρίων Γερακίου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 3.387 μ, αγωγός ομβρίων 1.010 μ. ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ / Β. Βουκίδης
35 2006-7 Μελέτη αποχέτευσης Δ.Δ. Βάρους, Καρπασίου & Δάφνης Λήμνου,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης μήκους  7.130 μ & 2 Αντλιοστάσια & καταθλ. αγ. 500 μ ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ
36 2005-7 Μελέτη εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης και αντλιοστασίων Σκ. Μαριών, Λιμεναρίων  - Ποτού προς ΒΙΟ.ΚΑ,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ,  Μήκος καταθλιπτικών αγωγών 7.000 μ & Μήκος αγωγών βαρύτητας  1.100 μ & 5 Αντλιοστάσια ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ
37 2006 Μελέτη αποχέτευσης λυμάτων περιοχής Διοικητηρίου Ν.Α. Λακωνίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ.  Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, Μήκος δικτύου αποχ. 11.200 μ & 2 Αντλιοστάσια                        ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
38 2005-6 Μελέτη εσωτερικών δικτύων Σκ. Σωτήρα, Σκ. Καλλιράχης και Καλ. Πρίνου Θάσου. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος εσωτερικών δικτύων αποχ. 18.250 μ & ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ
39 2006 Μελέτη κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Κλαδά, Κοκκινόραχης, Αφυσσού και συγκροτήματος ΤΕΙ Σπάρτης, Λακωνίας  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος δικτύου 6.100 μ & 1 Αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
40 2006 Οικονομοτεχνική μελέτη για προσδριορισμό τιμολογίων χρέωσης έργων αποχέτευσης-βιολογικού καθαρισμού Λαυρίου ΔΕΥΑΤΗΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
41 2005-6 Μελέτη εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κερασιάς και Καναλίων Μαγνησίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Εσωτερικά  δίκτυα ακαθάρτων 14.000μ., εξωτερικοί αγωγοί 18.000 μ, 3 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ
42 2005-7 Μελέτη εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Στεφανοβικίου και Ριζόμυλου, Μαγνησίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Εσωτ. δίκτυα ακαθάρτων 29.500μ. Εξωτερικοί αγωγοί 11.000 μ, 3 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ
43 2005 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης  Καστορείου Λακωνίας.  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 4.000 μ, 1 αντλιοστάσιο, ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
44 2000-10 Μελέτη διαχείρισης αστικών λυμάτων, έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Δήμου Νέας Κούταλης. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Δίκτυο ομβρίων 1.200 μ, Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Κοντιά, Τσιμάνδρια, Πεδινό, Αγκαρυώνες, Ν. Κούταλη, Λιβαδοχώρι, μήκους 18 χιλ και εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς προς ΒΙΟΚΑ 11 χιλ. με 7 αντλιοστάσια. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
45 2005-2008 Μελέτη επέκτασης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λαυρίου (Β’, Γ’ φάση & συμπληρωματικά έργα). ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος δικτύου 25.000 μ, 3 Αντλιοστάσια ΔΕΥΑ.ΤΗΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
46 2004-5 Μελέτη αντικατάστασης & επέκτασης εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Ατσικής, Αγ. Δημητρίου, Σαρδών και Κατάλακκου,  ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΤΕΥΧΗ Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων δικτύων, μήκος νέων δικτύων αποχέτευσης. 5.500 μ, 1.600 μ  920 μ & 300 μ και 4 Αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ
47 2004 Οικονομοτεχνική μελέτη έργων αποχέτευσης-επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Μυκόνου, Κορθίου και Ιου ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
48 2004-5 Προκαταρκτική και οικονομοτεχνική μελέτη επέκτασης δικτύων αποχέτευσης Δήμου Ιωαννιτών,  Μήκος δικτύου αποχέτευσης 120.000 μ , 10 Αντλιοστάσια ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
49 2004 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας  και Κάστρου Μονεμβασίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος δικτύων αποχέτευσης 11.000 μ, 7 αντλιοστάσια, 1500μ καταθλιπτικοί αγωγοί. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
50 2004-5 Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Νέας Ηρακλείτσας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 17.350.Μ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ 350Μ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  4 ΔΕΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
51 2004 Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Νέας Περάμου, ΔΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. ΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 21.170.Μ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 790Μ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΑ ΑΚΑΘΆΡΤΩΝ  4 ΔΕΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
52 2004 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Αγ. Γεωργίου και Αερινού και αγωγών μεταφοράς Δήμου Φερών, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος δικτύου 19.140 μ & 3 Αντλιοστάσια ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ
53 2004 Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Βελεστίνου,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Μήκος δικτύου 8.800 μ & 2 Αντλιοστάσια ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ
54 2003 Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Δ.Δ. Βελεστίνου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ  Μήκος δικτύου 17.650 μ 1 Αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ
55 2003-4 Μελέτη κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Ν. Ηρακλείτσας – Ν. Περάμου, προς ΒΙΟΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ  ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3.014.Μ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 5.930 μ.   ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  3 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
56 2002 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης έργων αποχέτευσης Κανήθου & ζώνες Η – Ζ’ Χαλκίδας,  ΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 9.800Μ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ 2.200Μ. ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1
57 2001-3 Οριστική μελέτη και τεύχη έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων Δ.Δ. Συκιάς Δήμου Τορώνης  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος δικτύου ύδρευσης :16.200 μ, Μήκος δικτύων ακαθάρτων  :15.500 μ, Μήκος δικτύου ομβρίων :  6.000 μ,  Αντλιοστάσια λυμάτων   : 1,  Καταθλιπτικός λυμάτων :  2.600 m ΔΗΜΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ
58 2002 Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Πορταριάς και Κοιν. Μακρινίτσας, Συνεργασία ΑΕ.  Εσωτερικά δίκτυα και αγωγοί μεταφοράς βαρύτητας 36.500 Μ.Καταθλιπτικοί αγωγοί 390 μ. 2 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ
59 2001-2 Μελέτη αποχέτευσης και αντλιοστασίων ακαθάρτων Μεγάλης Αμμου Δήμου Σκιάθου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. ΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  5.170Μ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ   1.760Μ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  5 ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
60 2001-5 Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων, ομβρίων  Δήμου Ελάτειας,  Μήκος δικτύων ακαθάρτων  : 19.800 μ Μήκος δικτύου ομβρίων  :3.550 μ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
61 2001-5 Μελέτη κεντρικών Συλλεκτήρων αποχέτευσης  Δήμου Αυλώνος, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Μήκος συλλεκτήρων ακαθάρτων  :20.400 μ  Αντλιοστάσια   :  2  ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ
62 2001 Οριστική μελέτη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Μαντουδίου (περιοχή Πέρα Μύλος),  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. ΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   7.000Μ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ   360Μ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ   2 ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ
63 2001 Μελέτη επέκτασης δικτύων αποχέτευσης Δήμου Τυρνάβου,   και οικονομοτεχνική μελέτη. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Μήκος δικτύων ακαθάρτων    : 18.152 μ,  Αντλιοστάσια  4  Σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού 8 Αντλιοστασίων ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
64 2000-2 Επισήμανση προβλημάτων Αποχέτευσης νήσου Πάρου, προκαταρκτικός σχεδιασμός αναγκαίων έργων αποχέτευσης για ολοκλήρωση των υποδομών και οικονομοτεχνική μελέτη για ένταξη των έργων στο Γ’ ΚΠΣ, . Αντλιοστάσια αποχέτευσης 18,  Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 63.500 μ.  Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και (βαρύτητας καταθλιπτικοί ) 27.150 μ.Βιολογικός Αγκαιριάς 6000 Ι.Α με υποθαλ. αγωγό. Επέκταση Βιολογικού Μάρπησσας από 6.500 σε 13.000 μ. και αγωγός διάθεσης ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
65 2000 Οικονομοτεχνική-προκαταρκτική μελέτη αναγκαίων έργων αποχέτευσης οικισμών Δήμου Θάσου  για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ. ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
66 2000 Οικονομοτεχνική-προκαταρκτική μελέτη αναγκαίων έργων αποχέτευσης Δήμου Μυκόνου για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ.  Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 40.000 μ. Εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς βαρύτητας 3.600μ. Καταθλιπτικοί αγωγοί 8.250μ.Αντλιοστάσια 14      Βιολογικός καθαρισμός Άνω Μεράς 7.000 Ι.Α.  Επέκταση Β.Κ. Μυκόνου κατά 10.000 ΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
67 2000 Οικονομοτεχνική-προκαταρκτική μελέτη επέκτασης έργων αποχέτευσης Δήμου Κηρέως για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ,  ΕΣΩΤ. ΔΙΚΤ ΑΠΟΧ.  15.850Μ. ΕΞΩΤ. ΔΙΚΤ. ΑΠΟΧ.   15.000Μ. ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1.500 Ι.Α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧ. ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ
68 1999-00 Οριστική Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς λυμάτων Ανω Μεράς Μυκόνου,  Μήκος δικτύου ακαθάρτων: 17.465 μ. ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
69 1999 Αναθεώρηση και συμπλήρωση μελέτης αποχέτευσης Δήμου Κηρέα (Μαντούδι – Προκόπι – Κήρινθος) και σύνταξη ενιαίων τευχών δημοπράτησης,  Αγωγοί  αποχέτευσης  26,7 Km Καταθλιπτικοί αγωγοί  12,2 Km  Αντλιοστάσια ακαθάρτων   4 ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ
70 1995 Γενική μελέτη αποχετευτικών δικτύων επαρχίας Νέστου: Χρυσούπολη, ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
71 1995 Γενική μελέτη αποχετευτικών δικτύων επαρχίας Παγγαίου: Οφρύνιο, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ
72 1995 Γενική μελέτη αποχετευτικών δικτύων επαρχίας Καβάλας: Φίλιπποι ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
73 1994 Μελέτη σύνδεσης δικτύου αποχέτευσης ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης με το δίκτυο του Δήμου Ξάνθης,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΒΙΠΕΤΒΑ
74 1994 Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κοινότητας Προκοπίου Ευβοίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
75 1994 Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Κοινότητας Προκοπίου Ευβοίας.  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
76 1992-3 Μελέτη αντλιοστασίων ακαθάρτων, καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και αγωγού τελικής διάθεσης Δήμου Σκιάθου,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ