Δρ. Παναγιώτης Μαρκαντωνάτος

M.Sc., PhD.

Πολιτικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος

Παναγιώτης Μαρκαντωνάτος

 

Alpha BioFarm Gojiberry

 

 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης Μελετών και παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, το γραφείο μας διαθέτει μόνιμους συνεργάτες στις παρακάτω ειδικότητες:

• Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί • Πολιτικοί Μηχανικοί (Γεωτεχνικοί, Δομοστατικοί, Συγκοινωνιολόγοι, Χωροτάκτες, Ακτομηχανικοί) • Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί • Ενεργειακοί Μηχανικοί • Χημικοί Μηχανικοί • Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί • Γεωλόγοι • Δασολόγοι • Οικονομολόγοι • Γεωπόνοι • Περιβαλλοντολόγοι

Ακόμα το γραφείο μας συνεργάζεται με άλλα οργανωμένα γραφεία και εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα καλύπτοντας ευρύτερα αντικείμενα σχεδιασμού, μελέτης, αδειοδότησης και χρηματοδότησης έργων στους τομείς :

Το γραφείο διαθέτει τα κάτωθι μελετητικά πτυχία: - Μελετών Υδραυλικών Έργων (13 Γ΄) - Περιβαλλοντικών Μελετών (27 Γ΄)

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ / ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ή ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΚΔΟΣΗ /ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ : ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ- Η/Μ -ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Αναλαμβάνουμε μελέτες έργων στους τομείς:

Το γραφείο μου είναι ανοικτό σε νέες συνεργασίες στα παραπάνω αντικείμενα τόσο για έργα την Ελλάδα, όσο και για χώρες του εξωτερικού.