ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

• Αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων για επιλογή βέλτιστης λύσης επεξεργασίας. • Μελέτες νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων (Προμελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης για το σύστημα «Μελέτη-Κατασκευή» ή σε επίπεδο Οριστικής μελέτης με συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης ή τέλος Μελέτης Προσφοράς και Εφαρμογής στα πλαίσια Κατασκευαστικών μελετών). • Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (σύμφωνα με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις) • Μελέτες και Τεύχη για την Προμήθεια, Εγκατάσταση & Λειτουργία μικρών Προκατασκευσμένων (Compact) μονάδων επεξεργασίας (δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας επεξεργασίας) • Μελέτες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων πάσης φύσεως • Μελέτες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών (άρδευση, υπεδάφια διάθεση, εμπλουτισμός υπόγειου υδροφόρου, πότισμα αστικού-περιαστικού πρασίνου, διάθεση σε επιφανειακό αποδέκτη, υποθαλάσσια διάθεση, κλπ)

Ακολουθεί πίνακας μελετών:

Α/Α ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
1 2017 ΜΕΛΕΤΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2 2016-17 ΜΕΛΕΤΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Επέκταση μονάδας από 30.000 ΙΑ σε μέγιστη 44.000 ΙΑ, αναβάθμιση ΕΕΛ για λειτουργία με μεμβράνες MBR, πλήρης εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 2015-17 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, , ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, κεντρική ΕΕΛ δυναμικότ. 27.000 ΙΑ με σύστημα MBR (με επέκταση για 32.000 ΙΑ) και υποθαλάσσια διάθεση. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
4 2014-16 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ (ΝΟΤΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ), , ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, 3 ΕΕΛ δυναμικότ. 2.000, 2.500 & 250 ΙΑ αντίστοιχα με σύστημα SBR ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
5 2014 Επικαιροποίηση μελέτης Βιολογικού Καθαρισμού Καστορείου -Προμελέτη και Τεύχη για Προμήθεια Προκατασκευασμένης ΕΕΛ 800 ΙΑ με σύστημα φίλτρων υφάσματος ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
6 2013-14 Προμελέτη & Τεύχη επέκτασης  ΕΕΛ Κουκουναριών Σκιάθου,  Επέκταση ΕΕΛ από 2.400 ΙΑ σε 5.000 ΙΑ ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
7 2013-14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΆΛΩΝ ΚΑΛΥΒΊΩΝ–ΕΠΠΕΡΑΑ. Προμελέτη-Τεύχη, Δυναμικότητα ΕΕΛ για 3.200 ΙΑ και άμεση επέκταση για 6.400 ΙΑ (υπό εκπόνηση) ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 2012-14 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ,  -ΕΠΠΕΡΑΑ- ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ για Μ-Κ για επέκταση ΕΕΛ κατά 5.200 ΙΑ (υπό εκπόνηση) ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9 2013-14 Μελέτη ΕΕΛ οικισμού Λουτρού της Δ.Ε. Κοιλάδας,  Προμελέτη και Τεύχη για Προμήθεια Προκατασκευασμένης ΕΕΛ 330 ΙΑ με σύστημα SBR ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 2013-14 Μελέτη ΕΕΛ οικισμών Μάνδρας –Κουτσόχερου της Δ.Ε. Κοιλάδας,  Προμελέτη και Τεύχη για Προμήθεια Προκατασκευασμένης ΕΕΛ 1.100 ΙΑ  με βιορότορες ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 2012 Αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης,  Τεχνικός σύμβουλος ΔΕΥΑ Σπάρτης για σύνταξη Προμελέτης & ΤΕΥΧΩΝ Προμήθειας εξοπλισμού αναβάθμισης της ΕΕΛ. ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
12 2012 Μελέτη μικρού Βιολοκού Καθαρισμού στην Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ Προμελέτη και Τεύχη για Προμήθεια Προκατασκευασμένης ΕΕΛ 1000 ΙΑ με σύστημα φίλτρων υφάσματος ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
13 2010-11 Μελέτη αναβάθμισης & επέκτασης βιολογικού καθαρισμού Επταλόφου Φωκίδας,  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, Επέκταση βιολογικού από 1200 σε 3000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
14 2010 Αγωγός επεξεργασμένων λυμάτων Βιολογικού Ελευθερών προς δεξαμενές άρδευσης,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέων αγωγών 3500 μ, 1 δεξαμενή, 2 αντλιοστάσια ΔΕΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
15 2010 Μελέτη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μυρτόφυτου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Βιολογικός καθαρισμός 2.200 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
16 2010 Μελέτη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Φωλεάς, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Βιολογικός καθαρισμός 1.600 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
17 2008-9 Αναμόρφωση-επικαιροποίηση μελέτης Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Σοφάδων, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, δυναμικότητα έργου 8.600 ΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
18 2006-11 Προκαταρκτική μελέτη βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων-βοθρολυμάτων Δήμου Ιθάκης,  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 8.000 ΙΑ. ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 12.000 ΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
19 2005-10 Μελέτη  Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Νέας Κούταλης. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Βιολογικός Καθαρισμός για 6.000 ΙΑ με διάθεση σε ρέμα ή για άρδευση ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
20 2004-5 Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης επέκτασης βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων-βοθρολυμάτων Λαυρίου, Επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ κατά 50% σε 35.000 ΙΑ και αναβάθμιση  υφιστάμενης μονάδας. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
21 2003-4 Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης κεντρικού βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων-βοθρολυμάτων Δήμου Ελευθερών,  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 20.000 ΙΑ. ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 40.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
22 2003 Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων-βοθρολυμάτων Δήμου Μονεμβασίας, Αναβάθμιση υφιστάμενου Βιολογικού και επέκταση για δυναμικότητα 8.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
23 2002 Μελέτη επέκτασης Βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κομοτηνής ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
24 2001-3 Μελέτη επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Συκιάς Δήμου Τορώνης  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΒΙΟ.ΚΑ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός θέρους  :  6.500 ατ.  Δυναμικότητα Βιολογικού   : 12.000 IA ( & επέκταση 50% σε 18.000 ΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ
25 2001-5 Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελάτειας,   ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΒΙΟΚΑ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός  : 5.500 ατ. Δυναμικότητα Βιολογικού  : 12.000 IA Με πρόβλεψη επέκτασης για 18.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
26 2001-5 Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Αυλώνος, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΒΙΟ.ΚΑ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός   :   8.500 ατ. Δυναμικότητα Βιολογικού   :   10.000 IA ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ
27 2001 Μελέτη και Τεύχη Δημοπρ. αναβάθμισης βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Σκιάθου,  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 26.000 Ι.Α ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
28 2001 Μελέτη επέκτασης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Τυρνάβου. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΒΙΟ.ΚΑ Υφιστ. δυναμικότητα εγκατάστασης  : 12.000 Ι.Α  Νέα. δυναμικότητα εγκατάστασης  : 18.000Ι.Α  Με τριτοβάθμια επεξεργασία, Σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού, ΒΙΟ.ΚΑ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
29 2001-2 Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης έργου Εκσυγχρονισμού και Επέκτασης Βιολογικού Καθαρισμού Κατερίνης, Υφιστ. δυναμικότητα εγκατάστασης   : 40.000 Ι.Α   Νέα. δυναμικότητα εγκατάστασης    : 120.000 Ι.Α Με πρόβλεψη για τριτοβάθμια επεξεργασία ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
30 2000 Προμελέτη  βιολογικού Καθαρισμού περιοχής Κορακιάνας-Δασιάς  Δήμου Φαιάκων Κέρκυρας,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 20.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 30.000ΙΑ και αγωγό τελικής διάθεσης στη θάλασσα. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ
31 1998 Προμελέτη και Τεύχη δημοπράτησης Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 12.000 ΙΑ με τριτοβάθμια επεξεργασία ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
32 1999 Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης έργων αναβάθμισης και επέκτασης Βιολογικού καθαρισμού Λάρισας.  Υφιστ. δυναμικότητα εγκατάστασης : 115.000 Ι.Α        Νέα. δυναμικότητα εγκατάστασης   : 230.000 Ι.Α Και αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
33 1999-00 Προμελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης Βιολογικού καθαρισμού και υποβρύχιου αγωγού διάθεσης Ανω Μεράς Μυκόνου,  Δυναμικότητα εγκατάστασης Γ΄βάθμια επεξεργασία  7.500 ισοδ. άτομα με επέκταση για 11.000 Ι.Α ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
34 1999 Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης της αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Καρύστου,  Επέκταση βιολογικού καθαρισμού από 9.000ΙΑ σε  18 .000 και Αναβάθμιση Υφιστάμενης μονάδας. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
35 1998-9 Προμελέτη και Τεύχη δημοπράτησης Βιολογικού Καθαρισμού Λιμένα Θάσου, Ν. Καβάλας, Βιολογικός καθαρισμός δυναμ. 15.000ΙΑ με πρόβλεψη για  22 .500 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
36 1998 Προμελέτη και Τεύχη δημοπράτησης Βιολογικού Καθαρισμού Κουκουναριών Σκιάθου,  Δυναμικότητα ΒΙΟ.ΚΑ 2.000 Ι.Α ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
37 1997-8 Μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικού καθαρισμού ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Κομοτηνής,  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 6.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 20.000 ΙΑ και αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
38 1997 Μελέτη μονάδας ανακύκλωσης χρωμίου από βυρσοδεψικά απόβλητα του ΒΙΟ.ΠΑ Δέρματος Βοιωτίας, ΕΤΒΑ Α.Ε.
39 1993 Μελέτη επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Δήμου Σπάρτης,  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
40 1993 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Δήμων Μαραθώνα -Νέας Μάκρης, Λαζαρίδης, Μαχαίρας, Παρασκευόπουλος ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Ν. ΜΑΚΡΗΣ
41 1993-4 Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού μείζονος περιοχής Βόλου, ΔΕΥΑΜ ΒΟΛΟΥ/Α. Παρασκευόπουλος
42 1993 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Παληού Καβάλας,  ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
43 1993 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Κοιν. Γαστουρίου Κέρκυρας,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 1.500 ΙΑ ΚΟΙΝ. ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
44 1992 Προμελέτη βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων χυμοποιίου ΛΑΚΩΝΙΑ, ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
45 1992-3 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κοζάνης,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 60.000 ΙΑ και διάθεση σε ευαίσθητο οικοσύστημα ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
46 1992 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Νέας Αρτάκης, Ευβοίας,   Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 12.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
47 1992 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Κοιν. Καρδάμαινας Κω, Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 15.000 ΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ
48 1991-2 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Γυθείου,   Λακωνίας ΥΠΕΧΩΔΕ/Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
49 1991 Αναμόρφωση μελέτης βιολογικού καθαρισμού εργοστασίου ΒΟΚΤΑΣ ΑΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας ΒΟΚΤΑΣ Α.Ε.
50 1991 Μελέτη βελτίωσης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Αλιβερίου για βιομηχανική χρήση της εκροής από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΓΕΤ. ΗΡΑΚΛΗΣ
51 1991 Οριστική μελέτη βιολογικού καθαρισμού και υποβρύχιου αγωγού διάθεσης Μαντουδίου Ευβοίας Κ/Ξ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΖΟΒΛΑΣ
52 1990 Μελέτη επέκτασης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λιβαδειάς για αφαίρεση θρεπτικών Π.ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ
53 1990 Οριστική μελέτη βιολογικού καθαρισμού λυμάτων εργοστασίου BIC στον Αγ. Στέφανο Αττικής, BIC-ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ
54 1990 Οριστική μελέτη βιολογικού καθαρισμού εργοστασίου ΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ στην Φθιώτιδα ΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ
55 1990 Οριστική μελέτη βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κομοτηνής, Κ/Ξ ΕΡΓΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ K/Ξ ΕΡΓΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
56 1990 Οριστική μελέτη βιολογικού καθαρισμού ξενοδοχείου STELLA MARIS στον Πόρο Τροιζηνίας, STELLA MARIS
57 1990 Οριστική μελέτη βιολογικού καθαρισμού βοθρολυμάτων περιοχής Αμαλιάδας, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 10.000 ΙΑ Κοιν. Κ. Πηνείας
58 1990 Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης βιολογικού καθαρισμού Κοιν. Οινοφύτων,   Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 16.000 ΙΑ. ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ/Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ