ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

• Σύμβουλοι Δημόσιων Φορέων για την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και Οικονομοτεχνικών Μελετών για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης από Κοινοτικούς Πόρους (ΕΣΠΑ, ΚΠΣ, ΤΑΜΕΊΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, κλπ) • Σύμβουλοι δημοπράτησης έργων και επανασύνταξης Τευχών Δημοπράτησης • Σύμβουλοι για την αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών σε έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με το σύστημα ‘’ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’’ • Σύμβουλοι για τον έλεγχο Μελετών εφαρμογής του Αναδόχου, τον έλεγχο της κατασκευής έργων Περιβάλλοντος (ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί) και την θέση σε αποδοτική λειτουργία των έργων

Ακολουθεί πίνακας μελετών:

Α/Α ΕΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑΣ
1 2017 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΠ ΑΕ/ DOMOS-FERRON TECHNIKI 2017
2 2009-10 Τεχνικός σύμβουλος για έργο αποχέτευσης και Βιολογικού καθαρισμού Δήμου Αυλώνος Εύβοιας (επικαιροπ. Μελετών, αξιολόγηση προσφορών, σύνταξη οικον/κών μελετών) ΔEYA ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
3 2008-9 Τεχνικός Σύμβουλος για την κατασκευή του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ.  Επέκταση εγκατάστασης κατά 50% και αναβάθμιση αρχικής, για τελική δυναμικότητα 35.000 ΙΑ ΔΕΥΑ.ΤΗΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
4 2005 Διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης της αφυδατωμένης λάσπης και εναλλακτικών συστημάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών με σκοπό την άρδευση στο βιολογικό καθαρισμό Λάρισας ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 2004 Τεχνικός Σύμβουλος για την δημοπράτηση & αξιολόγηση των προσφορών έργου Βιολογικός Καθαρισμός Λιμένα Θάσου, ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ
6 2003-4 Τεχνικός Σύμβουλος για τον έλεγχο της μελέτης εφαρμογής Αναδόχου Έργου αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων Λάρισας, ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 1997-9 Σύμβουλος της Ε.Ε. για τον Τεχνικό έλεγχο υλοποίησης των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του Ταμείου Συνοχής, Β' ΚΠΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ της Ε.Ε. /DG XVI
8 1995 Τεχνικός Σύμβουλος για την ανασύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του έργου Επέκτασης και Ολοκλήρωσης Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ6
9 1995-6 Σύμβουλος της Ε.Ε. για τον έλεγχο αιτήσεων συνδρομής των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του Ταμείου Συνοχής, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ της Ε.Ε. /DG XVI
10 1994 Τεχνικός Σύμβουλος για την αξιολόγηση των προσφορών έργου επέκτασης και ολοκλήρωσης Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης, ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ6