ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

• Γενικός σχεδιασμός έργων Ύδρευσης σε επίπεδο Δήμου - Master Plan • Κατάρτιση Σχεδίων Ασφάλειας νερού σε επίπεδο Δήμου (πηγές υδροληψίας, αγωγοί μεταφοράς, δεξαμενές, δίκτυα διανομής). • Μελέτες εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πόλεων και οικισμών (αντικατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης) • Μελέτες εξωτερικών υδραγωγείων (Δίκτυα μεταφοράς νερού, δεξαμενές, αντλιοστάσια, λοιπός εξοπλισμός) • Μελέτες αξιοποίησης υδατικών πόρων, αδειοδότησης έργων υδροληψίας και οριοθέτησης ζωνών προστασίας (πηγές, γεωτρήσεις, έργα υδροληψίας, υδρογεωλογικές μελέτες) • Μελέτες αρδευτικών δικτύων (υδροληψίες, δεξαμενές, αντλιοστάσια άρδευσης, κλειστά αρδευτικά δίκτυα) • Μελέτες δυναμικής προσομοίωσης (μοντελοποίησης) υδραυλικών δικτύων • Μελέτες αυτοματισμών και τηλεμετρικού ελέγχου σε δίκτυα ύδρευσης

Ακολουθεί πίνακας μελετών:

α/α

ΧΡΟΝΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ 

1

2017

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΟΧΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΠΗΓΗΣ,  Τεχνικός σύμβουλος ΔΕΥΑΣ για σύνταξη ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ, Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης 4.000μ, αγωγός πηγής 1.500 μ.

ΔΕΥΑ Σπάρτης

2

2017

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΌ ΠΗΓΕΣ ΤΡΥΠΗΣ,  Τεχνικός σύμβουλος ΔΕΥΑΣ για σύνταξη ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ, Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης 8.700μ, κλάδοι 3.500μ, αξιοποίηση 1 πηγής, 1 τοπικό ΑΣ ανύψωσης.

ΔΕΥΑ Σπάρτης

3

2017

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ MASTER PLAN ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4

2015-6

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΑΡΜΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΜΑΝΙΩΝ ΤΟΥ  Δ. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ , , Μήκος δικτύων άρδευσης 25 χιλ., 2 κεντρικά αντλιοστάσια, 2 δεξαμενές νερού 500μ3.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

5

2015

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

6

2014-16

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Αρδευτικό έργο, ΑΣ υδροληψίας από Έβρο, δεξαμενή καθίζησης, ΑΣ τροφοδοσίας αρδ. Δικτύου, Μήκος δικτύου άρδευσης 22.000 μ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΟΛΗΣ

7

2014-15

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης και ενίσχυση ύδρευσης Μυστρά Λακωνίας,  Τεχνικός σύμβουλος για σύνταξη ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ, Μήκος δικτύου ύδρευσης Αγ. Ειρήνης 4.000 μ, μήκος νέου δικτύου Μυστρά 8.0000, αξιοποίηση 1 πηγής, δεξαμενής &  γεώτρησης.

ΔΕΥΑ Σπάρτης

8

2012-13

Μελέτη αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων και επέκτασης δικτύου Σαρωνίδας (Γ' φάση), Δήμος Σαρωνικού, μήκος νέου δικτύου 19.000μ 2 δεξαμενές, 1 πιεστικό, 1 αντλιοστάσιο

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

9

2012

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου Ύδρευσης Αμυκλών και ενίσχυση Υδροδότησης οικισμών Πλατάνας και Σκούρας,  Τεχνικός σύμβουλος ΔΕΥΑ Σπάρτης για σύνταξη ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΩΝ, Μήκος δικτύου ύδρευσης Αμυκλών 11.821 μ, μήκος νέου δικτύου Πλατάνας-Σκούρας 8.680μ, 1 δεξαμενή 200μ3, 1 αντλιοστάσιο.

ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

10

2010

Μελέτη νέας δεξαμενής νερού Καλυβίων, Δήμος Καλυβίων-Θορικού, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Νέα δεξαμενή 620 μ3, σύνδεση με υφιστάμενες δεξαμενές-δίκτυο, πιεστικό συγκρότημα.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΟΡΙΚΟΥ

11

2010-11

Μελέτη νέας δεξαμενής νερού και δικτύου ύδρευσης περιοχής Ποσειδωνίας και Ανω Όρια Λαυρίου, ΔΕΥΑ.ΤΗΛ. Λαυρίου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ, Νέα δεξαμενή 900 μ3, τροφοδοτικός αγωγός 1900μ και νέο δίκτυο 4.000 μ

ΔΕΥΑΤΗΛ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

12

2009

Αγωγός ύδρευσης Δρυμαίας-Τιθρωνίου, Δήμος Αμφίκλειας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέου αγωγού 2.300 μ, 1 αντλιοστάσιο

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

13

2009

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Παλαιοχωρίου-Αμφίκλειας, Δήμος Αμφίκλειας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέου αγωγού 10.000 μ,

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΕΙΑΣ

14

2009

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Ελάτειας, ΔΕΥΑ Ελάτειας-Τιθορέας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέου δικτύου 12.000 μ, έλεγχος επάρκειας υφιστάμενου δικτύου

ΔΕΥΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΤΙΘΟΡΕΑΣ

15

2009

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Καλυβίων, Δήμος Καλυβίων-Θορικού, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, μήκος νέου δικτύου 15.500 μ, έλεγχος επάρκειας υφιστάμενου δικτύου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΟΡΙΚΟΥ

16

2008-9

Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Βλάσιου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Δήμος Αρτέμιδος, μήκος δικτύων ύδρευσης 11.200 μ,

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

17

2008

Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ. Λαχίου, Δήμος Βοιών Λακωνίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου ύδρευσης 4570 μ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/Β. ΒΟΥΚΙΔΗΣ

18

2008

Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Λαυρίου, ΔΕΥΑ.ΤΗΛ Λαυρίου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης 15.400 μ, υδραυλικός  έλεγχο επάρκειας συνολικού δικτύου 30.000μ

ΔΕΥΑ.ΤΗΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

19

2008

Μελέτη μετατόπισης υδραγωγείου Στίρφακας Δήμου Λιανοκλαδίου, Μηχανική ΑΕ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ, Νέα δεξαμενή νερού 300 μ3, μετατόπιση καταθλιπτικού και τροφοδοτικού αγωγού 370 μ.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε

20

2006-7

Μελέτη δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Βάρους, Καρπασίου & Δάφνης Λήμνου, Δήμος Ατσικής ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Έλεγχος υφιστάμενων δικτύων, Μήκος νέων δικτύων ύδρευσης 5.950 μ

ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

21

2007

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Α΄φάσης ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ ΑΕ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου ύδρευσης 7500 μ

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε

22

2007

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Αγ. Νικολάου & Βελανίδια, Δήμος Βοιών Λακωνίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος δικτύου ύδρευσης 8.000 μ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/Β. ΒΟΥΚΙΔΗΣ

23

2007

Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Γερακίου, Δήμος Γερονθρών, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος αγωγού ύδρευσης 2.070 μ, δεξαμενή 200 μ3, 1 πιεστικό αντλιοστάσιο ανύψωσης.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ/Β. ΒΟΥΚΙΔΗΣ

24

2006-7

Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορείου, Δήμος Μυστρά, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Μήκος αρδευτικού δικτύου 7.700 μ, δεξαμενή 400 μ3, 1 αντλιοστάσιο ανύψωσης

ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ

25

2007-9

Αναθεώρηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σκιάθου, ΔΕΥΑ Σκιάθου, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ, Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης μήκους 14.800 μ, 1 πιεστικό.

ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

26

2005-7

Μαθηματική προσομοίωση με χρήση μοντέλου εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Λάρισας σε συνεργασία με τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης, ΔΕΥΑΛ, Siemens ΑΕ, Κατασκευή, βαθμονόμηση και λειτουργία μοντέλου ύδρευσης σε WATERCAD για 600 χιλ δικτύου και εκπαίδευση προσωπικού

ΔΕΥΑΛ - SIEMENS

27

2006

Μελέτη υδραυλικών χαρακτηριστικών και οριοθέτησης χειμ. Κνακίωνα και Σκωτία Λακωνίας, Δήμος Σπάρτης Διευθέτηση ρέματος σε μήκος 2.700 μ στο όριο του σχεδίου πόλης Σπάρτης

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

28

2006

Μελέτη ύδρευσης Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής, Κρύο Πηγάδι Βιλίων, Δήμος Βιλίων. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Aγωγοί  ύδρευσης 12.500 μ Καταθλιπτικός αγωγός 2.580μ, 1 αντλιοστάσιο, 1 Δεξαμενή 200μ3

ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ

29

2006

Μελέτη εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων ΤΕΙ Σπάρτης, ΔΕΥΑ Σπάρτης. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Δίκτυα ύδρευσης 965 μ Δίκτυα αποχετ. 983 μ   Δίκτυα Όμβριων 903  μ  1 Δεξαμενή

ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

30

2006

Μελέτη ύδρευσης Δήμου Αρτέμιδας, Δήμος Αρτέμιδας. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Μήκος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 7.900 μ 1 δεξαμενή 110 μ3

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

31

2005

Μελέτη κλειστού κυκλώματος άρδευσης Καραβά, Δήμος Μυστρά, Λακωνίας, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Αρδευτικό δίκτυο 14.400μ, 1 αντλιοστάσιο –έργο υδροληψίας  1 δεξαμενή 1.500 μ3

ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ

32

2005

Μελέτη αρδευτικού δικτύου Καστορείου, Δήμος Πελλάνας, Λακωνίας  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Αρδευτικό δίκτυο 5.400μ.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

33

2005

Μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Λογκανίκου, Δήμος Πελλάνας, Λακωνίας  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Δίκτυα ύδρευσης 5.620 μ.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

34

2006

Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μολάων, Δήμος Μολάων, Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Αγωγοί  ύδρευσης 10.000 μ αντικατάσταση-επέκταση δικτύου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ

35

2005

Μελέτη ύδρευσης Δημ. Διαμερισμάτων Δήμου Ανατ. Μάνης, Δήμος Ανατ. Μάνης, Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Δίκτυα ύδρευσης 11.600 μ,  5 αντλιοστάσια, 3 Δεξαμενές

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

36

2004-5

Μελέτη αντικατάστασης & επέκτασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Ατσικής, Αγ. Δημητρίου, Σαρδών και Κατάλακκου, Δήμος Ατσικής Λήμνου ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΤΕΥΧΗ  Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενων δικτύων, Μήκος νέων δικτύων ύδρευσης 5.960 μ,  3.100 μ,  1.350 μ  & 930 μ

ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

37

2003-4

Μελέτη αντικατάστασης και ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης Σπάρτης, ΔΕΥΑ Σπάρτης  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου 55.000μ, σύστημα τηλελέγχου δικτύου

ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

38

2004

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης και επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Αλμυρού, ΔΕΥΑ Αλμυρού, Μαγνησίας  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ   Μήκος δικτύων ύδρευσης :20.403 μ, Μήκος αγωγών αποχ. Α’ φάση      :2.773 μ, Μήκος αγωγών αποχ. Β’ φάση      :3.870 μ,  Εξυπηρετούμενος πληθυσμός   :9.000 ατ.

ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

39

2004

Μελέτη βελτίωσης εξωτερικού δικτύου και αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης, Δήμος Βοιών Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Αντικατάσταση εσωτ. δικτύων ύδρευσης 12.750μ. Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης 4.200μ, 2 Δεξαμενές, 1 γεώτρηση, 1 αντλιοστάσιο.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ

40

2003-4

Μελέτη ανόρυξης γεώτρησης, κατασκευής εξωτερικού υδραγωγείου και αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Συκέας, Δήμος Μολάων Λακωνίας  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Αγωγός μεταφοράς 5.500 μ 1 Δεξαμενή 1 Γεώτρηση, αντικατάσταση εσωτ. δικτύου 11.000 μ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ

41

2003

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Αγ. Ιωάννη, Δήμος Μυστρά Λακωνίας  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ. Αντικατάσταση-επέκταση ύδρευσης 8.400μ.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ

42

2003

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου άρδευσης Κάτω Μαρί, Δήμος Νιάτων Λακωνίας. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ   Δίκτυο άρδευσης 2.170 μ. έργο υδροληψίας

ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ

43

2003

Μελέτη βελτίωσης-εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου Βρεσθένων και Βερίων, Δήμος Οινούντος Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ  Αρδευτικό δίκτυο  2.830μ. Επισκευή υφιστάμενης δεξαμενής

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

44

2003

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας, Δήμος Γερονθρών ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ  Αντικατάσταση δικτύου 2.150μ.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

45

2003

Μελέτη αντικατάστασης και επέκτασης δικτύων ύδρευσης Δημ Διαμ. Δήμου Μονεμβασιάς, Δήμος Μονεμβασιάς  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Αντικατάσταση-επέκταση δικτύων ύδρευσης 20.500μ.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

46

2003

Μελέτη αξιοποίησης πηγών και νέου εξωτερικού υδραγωγείου Βαμβακούς. Δήμος Οινούντος Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Εξωτ. δίκτυο 6.700μ. Έργο υδρομάστευσης πηγής και δεξαμενή νερού 200μ3

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ

47

2003

Μελέτη ύδρευσης Αγ. Δημητρίου και Νιάτων. Δήμος Νιάτων Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Αντικατάσταση  - επέκταση εσωτ. δικτύου 4900μ. Αντικατάσταση  - επέκταση εσωτ. δικτύου 6.600μ αντίστοιχα

ΔΗΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ

48

2003

Μελέτη ύδρευσης Πελλάνας, Παρδάλης, τμήματος Καστορείου & Κυπαρισσίου. Δήμος Πελλάνας Λακωνίας ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ.  Δίκτυο ύδρευσης αντικατάστασης και επέκτασης 6460μ.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

49

2003

Μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου Κεφαλά-Χρύσαφα-Καλλονής, Β. Βουκίδης - Δήμος Θεραπνών Λακωνίας. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ εξωτερικός αγωγός 11.525 μ και 2 αντλιοστάσια, 1 ενδιάμεση δεξαμενή

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ

50

2003

Μελέτη ελέγχου υδραγωγείου ΕΥΠΑΠ για υδροδότηση Πόρτο-Γερμενό, Τεχν. Εταιρεία ΑΑΓΗΣ ΑΕ   Έλεγχος επάρκειας υδραγωγείου 44 Km 7 αντλιοστάσια 6 Δεξαμενές

ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

51

2003

Μελέτη επέκτασης και αντικατάστασης εσωτερικών και εξωτερικών υδραγωγείων Ξηροκαμπίου, Αρνας, Τόριζας και Κουμουστάς Δήμου Φάριδος, Δήμος Φάριδος ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΤΕΥΧΗ. Εσωτερικά δίκτυα μήκους 15 χιλ. εξωτερικά δίκτυα 4 χιλ, 3 δεξαμενές, αξιοποίηση 2 πηγών

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ

52

2000-8

Μελέτη ύδρευσης οικισμών Δήμου Νέας Κούταλης, Δήμος Νέας Κούταλης Λήμνου ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ Καταγραφή & έλεγχος επάρκειας πηγών υδροληψίας, Νέος σχεδιασμός εξωτερικών δικτύων μήκους 10 χιλ, 2 δεξαμενές 200 μ3, συστήματα τηλελέγχου υδραγωγείου

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

53

2002-3

Αναβάθμιση και επέκταση εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου Σκιάθου, ΔΕΥΑ Σκιάθου. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ   1 καταθλιπτικός αγωγός 450μ.
1 αντλιοστάσιο 1 Δεξαμενή 1500μ3

ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

54

2002

Αναθεώρηση μελέτης και Τευχών έργων ολοκλήρωσης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων Ιωαννίνων και περιοχής Σεισμοπλήκτων, ΔΕΥΑ Ιωαννίνων   Μήκος αποχέτευσης 8.200μ Μήκος ομβρίων 7.750 μ

ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

55

2001

Μελέτη αγωγών διασύνδεσης δεξαμενών Χαλκίδας, ΔΕΥΑ Χαλκίδας ΤΕΥΧΗ. Αγωγός Φ500 1300  μ Αγωγός 2 Φ500 775Μ.Αγωγός Φ 315 950Μ. Αγωγός Φ 200 200Μ.

ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

56

2001

Προκαταρκτική μελέτη έργων ύδρευσης-αποχέτευσης-βιολογικού καθαρισμού Δήμου Σαπών, Δήμος Σαπών  ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     13.500Μ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      55.000Μ.ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 34.000Μ.ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 4 ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 7

ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ

57

2001

Μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού στο Μαντούδι από πηγές Καλυβίων, Δήμος Κηρέως ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ.  Εξωτερικό υδραγωγείο 14.000μ Έργο υδοληψίας πηγών

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

58

2001

Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Προκοπίου, Δήμος Κηρέως ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΤΕΥΧΗ.  Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 7.250μ. 1 δεξαμενή νερού

ΔΗΜΟΣ ΚΗΡΕΩΣ

59

2000-2

Επισήμανση προβλημάτων Ύδρευσης νήσου Πάρου, προκαταρκτικός σχεδιασμός αναγκαίων έργων ύδρευσης για κάλυψη αναγκών νερού και οικονομοτεχνική μελέτη για ένταξη των έργων στο Γ’ ΚΠΣ, Δήμος Πάρου,. Νέο Κεντρικό υδραγωγείο      33.000 μ. 1 Μονάδα αφαλάτωσης νερού 1.200 μ3 /μέρα 1 Λιμνοδεξαμενή 190.000μ3 Έργα επεξεργασίας νερού     3.000μ3/μέρα Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 15.400 μ. Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων  22.400 μ. 6 Νέες Δεξαμενές Σύστημα αυτοματισμού και τηλελέγχου υδραγωγείου, Διάνοιξη 10 νέων γεωτρήσεων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

60

2000

Οικονομοτεχνική-προκαταρκτική μελέτη αναγκαίων έργων ύδρευσης για κάλυψη αναγκών νερού Δήμου Θάσου  για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ, Δήμος Θάσου,  Μήκος εξωτερικών υδραγωγείων 60  Km Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων  :57 Km  Δεξαμενές   2 Λιμνοδεξαμενή 630.000μ3 Διυλιστήριο νερού 2.800μ3/ημ.

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

61

2000

Οικονομοτεχνική-προκαταρκτική μελέτη επέκτασης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μυκόνου για ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ, Δήμος Μυκόνου,    Εσωτερικά και εξωτερικά έργα ύδρευσης 56.500 μ.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

62

1999

Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης έργων ύδρευσης Βιοτεχνικού Πάρκου Σαπών, ΕΤΒΑ ΑΕ   Δίκτυα ύδρευσης 1.980m 1 Δεξαμενή 600 μ3

ΕΤΒΑ Α.Ε.