ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• ΜΠΕ για έργα ύδρευσης – αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων-έκδοση νέας ΑΕΠΟ • ΜΠΕ εγγειοβελτιωτικών έργων (φράγματα λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά αποστραγγιστικά δίκτυα, αξιοποίηση υδατικών πόρων) • ΜΠΕ για λιμενικές εγκαταστάσεις, έργα προστασίας ακτών από διάβρωση, κλπ. • ΜΠΕ για έργα οδοποιίας - συγκοινωνιακά έργα • ΜΠΕ για αντιπλημμυρικά έργα – διευθετήσεις ρεμάτων • ΜΠΕ για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος • ΜΠΕ για τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες Πολεοδομίας, αναπλάσεις πόλεων, εξορυκτικές δραστηριότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ. • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) • Μελέτες Περιβάλλοντος, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα σε περιοχές Natura, Τροποποιήσεις & Ανανεώσεις ΑΕΠΟ

Ακολουθεί πίνακας μελετών:

Α/Α ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
1 2017 Τροποποίηση ΜΠΕ του ΟΛΠ ΑΕ για Νέα Πλωτής Δεξαμενή ΝΕΒ Περάματος και ΤΕΠΕΜ διαχείρισης βυθοκορημάτων Σύμβουλος PMD
ΟΛΠ ΑΕ
2 2016-17 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ανανέωση-και νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ  του Επενδυτικού-Αναπτυξιακού Προγράμματος ΟΛΠ ΑΕ και του συνόλου των δραστηριοτήτων του λιμένα, ΟΛΠ ΑΕ ΟΛΠ ΑΕ
3 2016-17 Τροποποίηση ΜΠΕ Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Καστορείου Λακωνίας ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
4 2016-17 Μ.Π.Ε. έργου υδροληψίας από φράγμα Γρατινής και μεταφοράς νερού για ύδρευση Κομοτηνής, ΔΕΥΑ Κομοτηνής ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
5 2016-17 Μ.Π.Ε. νέου υδραγωγείου Σπάρτης από πηγές Τρύπης, & ΕΟΑ,  ΔΕΥΑ Σπάρτης ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
6 2016 ΜΠΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, & ΕΟΑ, Δήμος Μονεμβασίας/ ΕΛ ΖΕΡΒΟΣ
7 2015 Μελέτη επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Θήβας για άρδευση/εμπλουτισμό ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ/ΕΛ. ΖΕΡΒΟΣ
8 2013-14 ΜΠΕ έργων τροφοδοσίας τάφρων ΤΟΕΒ Πηνειού και πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων ρουφράκτη Γυρτώνης ποτ. Πηνειού, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ
9 2013 ΜΠΕ δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & ΕΕΛ οικισμού Λουτρού της Δ.Ε. Κοιλάδας, μήκος δικτύου περίπου 3.500μ, &  Προκατασκευασμένη ΕΕΛ 330 ΙΑ με υπεδάφια διάθεση ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 2013 ΜΠΕ δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & ΕΕΛ οικισμών Μάνδρας & Κουτσόχερου της Δ.Ε. Κοιλάδας, μήκος δικτύου περίπου 10.000μ, &  Προκατασκευασμένη ΕΕΛ 1.100 ΙΑ με υπεδάφια διάθεση ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 2012 Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Όρων Αναδόχου έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ", ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ
12 2012 ΜΠΕ τύπου Β' αντικατάστασης δικτύου Ύδρευσης Αμυκλών και ενίσχυση Υδροδότησης οικισμών Πλατάνας και Σκούρας,  Μήκος δικτύου ύδρευσης Αμυκλών 11.821 μ, μήκος νέου δίκτυου Πλατάνας-Σκούρας 8.680μ, 1 δεξαμενή 200μ3, 1 αντλιοστάσιο.  ΔΕΥΑ Σπάρτης,
13 2012 ΜΠΕ τύπου Β' εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Συκαράκι, Κόζι, Αλεσία, Καλάμι, Γούναρη Δήμου Σπάρτης και σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο,  ΔΕΥΑ Σπάρτης, Μήκος δικτύου αποχέτευσης 20.500 μ, 4 αντλιοστάσια.  ΔΕΥΑ Σπάρτης,
14 2011 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανανέωσης & τροποποίησης φράγματος Γυρτώνης ποτ. Πηνειού Λάρισας ΥΠΥΜΕΔΙ /ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
15 2011 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών τέως Δήμου Κοιλάδας ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
16 2009-10 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μυρτόφυτου ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
17 2009-10 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Φωλεάς ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
18 2010-11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέας δεξαμενής Κ. Ποσειδωνίας Λαυρίου και ενίσχυσης δικτύου ύδρευση ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ/ Λ. ΖΕΡΒΟΣ
19 2010 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων διαπλάτυνσης οδού Λαυρίου-Σουνίου και τσιμεντόστρωσης οδού παραλίας Αγ. Νικολάου Λαυρίου ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ/ Λ. ΖΕΡΒΟΣ
20 2009 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εργαστηρίου επεξεργασίας-τυποποίησης πουλερικών ΑΛΛΕΚΤΩΡ ΑΛΛΕΚΤΩΡ
21 2009 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  έργων ανάπλασης ιστορικού κέντρου πόλης Παιανίας, ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
22 2009 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης περιφερειακών οικισμών Δήμου Σπάρτης ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
23 2009 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας έργων ανάπλασης-υποδομών ιστορικού κέντρου πόλης Λαυρίου, ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
24 2008-10 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων επέκτασης δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές Κουκουναριών-Τρούλου Ν. Σκιάθου, Δίκτυα αποχέτευσης μήκους 9.000 μ, 6 αντλιοστάσια & επέκταση ΒΙΟΚΑ από 2000 σε 5000 ΙΑ. ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
25 2008 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εργαστηρίου κατεργασίας και τυποποίησης κρέατος, δυναμικότητας 9 τον/ημ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΑΕ
26 2007 Περιβαλλοντική Εκθεση έργων Βελτίωσης του Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στους Οδικούς Άξονες α) Ηράκλειο-Ρέθυμνο (ΠΕΟ) μήκους 64 χιλ., β) Χανιά-Αεροδρόμιο μήκους 10 χιλ της Νήσου Κρήτης ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
27 2006-7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Δ. Βάρους, Καρπασίου & Δάφνης Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Μήκος δικτύου ύδρευσης 5.950 μ & Μήκος δικτύου αποχέτευσης 7.130 μ & 2 Αντλιοστάσια & καταθλ. αγ. 500 μ ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
28 2006 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποχέτευσης λυμάτων περιοχής Διοικητηρίου Ν.Α. Λακωνίας,  Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, Μήκος δικτύου αποχ. 11.200 μ & 2 Αντλιοστάσια                        ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
29 2006 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποχετευτικού αγωγού Κλαδά, Κοκκινόραχης, Αφυσσού και συγκροτήματος ΤΕΙ Σπάρτης,  Λακωνίας, Εξωτερικά δίκτυα, Μήκος δικτύου 6.100 μ & 1 Αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
30 2006 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ύδρευσης οικισμών Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής, Κρύο Πηγάδι, Δήμου Βιλίων, Αγωγοί  ύδρευσης 12.500 μ Καταθλιπτικός αγωγός 2.580μ, 1 αντλιοστάσιο, 1 Δεξαμενή 200μ3 ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ
31 2006 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων διευθέτησης ρεμ. Κνακίωνα., Δήμος Σπάρτης, Διευθέτηση ρέματος σε μήκος 2.700 μ στο όριο του σχεδίου πόλης Σπάρτης ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
32 2005-6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης Στεφανοβικείου, Ριζόμυλου, Καναλίων & Κερασιάς Δήμου Κάρλας, Μαγνησίας, Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης μήκους 50 χιλ και 6 αντλιοστάσια καθώς και δίκτυο ομβρίων οικισμών  16 χιλ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ
33 2005 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αντικατάσταση εσωτ. δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Μολάων, Αγωγοί  ύδρευσης 10.000 μ αντικατάσταση-επέκταση δικτύου ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
34 2005 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κλειστού κυκλώματος άρδευσης Καραβά,  Λακωνίας Αρδευτικό δίκτυο 14.400μ, 1 αντλιοστάσιο –έργο υδροληψίας  1 δεξαμενή 1.500 μ3 ΔΗΜΟΣ ΜΥΣΤΡΑ
35 2005 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανατ. Μάνης,  Δίκτυα ύδρευσης 11.600 μ,  5 αντλιοστάσια, 3 Δεξαμενές ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ
36 2005-6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Καστορίου, Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 4.000 μ, 1 αντλιοστάσιο, ΒΙΟ.ΚΑ 2.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
37 2004 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντικατάστασης-επέκτασης δικτύων ύδρευσης Δήμου Μονεμβασίας,  Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης 20.500μ στους οικισμούς Μονεμβασία, Αγ. Ιωάννη, Βελιές, Αγγελώνα, Αγ. Νικόλαο, Αγ. Δημήτριο, Λιρά, Φούτια & Νόμια ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
38 2004-5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βελτίωση εξωτερικού δικτύου και αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεάπολης,  Αντικατάσταση εσωτ. δικτύων ύδρευσης 12.750μ. Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης 4.200μ, 2 Δεξαμενές, 1 γεώτρηση, 1 αντλιοστάσιο. ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ
39 2004-5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικού καθαρισμού Λαυρίου και δικτύων αποχέτευσης, Επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ κατά 50% σε 35.000 ΙΑ και αναβάθμιση  υφιστάμενης μονάδας. Νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων 22 χιλ και 3 αντλιοστάσια ΔΕΥΑ.ΤΗΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
40 2003-4 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης Βελεστίνου, Χλόης, Αγ. Γεωργίου & Αερινού Δήμου Φερών, Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης μήκους 35 χιλ και 5 αντλιοστάσια καθώς και τοπικό δίκτυο ομβρίων ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ
41 2003-4 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναβάθμισης και επέκτασης βιολογικού καθαρισμού Μονεμβασίας.  Αναβάθμιση υφιστάμενου Βιολογικού και επέκταση για δυναμικότητα 8.000 ΙΑ, Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Γέφυρας και Κάστρου μήκους 9 χιλ. και 8 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
42 2003-4 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αποχέτευσης και κεντρικού βιολογικού καθαρισμού Δήμου Ελευθερών.  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 20.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 40.000 ΙΑ, και τελική διάθεση με άρδευση Εσωτερικά δίκτυα Ν. Περάμου και Ν. Ηρακλείτσας μήκους 32 χιλ με 6 Α/Σ και κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς 9 χιλ με 3 αντλιοστάσια ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
43 2003-4 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ύδρευσης Ξηροκαμπίου, Αρνας, Τόριζας, Κουμουστάς.  Εσωτερικά δίκτυα μήκους 15 χιλ. εξωτερικά δίκτυα 4 χιλ, 3 δεξαμενές, αξιοποίηση 2 πηγών ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΙΔΟΣ
44 2002-3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φράγματος Τάνου Ν. Αρκαδίας,  Φράγμα λιθόρριπτο ύψους 52 μ στον ποτ. Τάνο με ταμιευτήρα 5 εκ. μ3 και αγωγό μεταφοράς 23 χιλ για άρδευση 9.000 στρ στην περιοχή του Αστρους ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
45 2003 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ενίσχυσης υδραγωγείου Σκιάθου,  Αντικατάσταση-επέκταση εσωτερικού δικτύου 15 χιλ, εξωτερικό δίκτυο 500μ, 1 αντλιοστάσιο, 1 δεξαμενή 1500 μ3, 1 πιεστικό συγκρότημα ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
46 2002-6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Επεξεργασία λυμάτων Δήμου Ν. Κούταλης Λήμνου,  Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης 10 χιλ, 2 δεξαμενές 200 μ3, συστήματα τηλελέγχου ύδρευσης, Δίκτυο ομβρίων 1.200 μ, Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Κοντιά, Τσιμάνδρια, Πεδινό, Αγκαρυώνες, Ν. Κούταλη, Λιβαδοχώρι, μήκους 17 χιλ και εξωτερικοί αγωγοί μεταφοράς προς ΒΙΟΚΑ 10 χιλ. με 7 αντλιοστάσια. Βιολογικός Καθαρισμός για 6.000 ΙΑ με διάθεση σε ρέμα ή για άρδευση ΔΗΜΟΣ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ
47 2002-3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικού Έργου πρόσβασης Κρατικού Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου,  Εθνικός δρόμος μήκους 6 χιλ σε αγροτική περιοχή. Υ.Π.Α / Κ. ΛΙΝΑΡΙΤΑΚΗΣ
48 2001-2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φράγματος Συμβόλου Ν. Ροδόπης,  Φράγμα λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα ύψους 55 μ στον ποτ. Σύμβολο με ταμιευτήρα 5,5 εκ.μ3  για ύδρευση Κομοτηνής και άρδευση με τους δρόμους πρόσβασης και εκατέρωθεν ταμιευτήρα και αναβάθμιση διυλιστηρίου ύδρευσης Κομοτηνής ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
49 2001-02 Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αρδευτικών δικτύων Οζερού, Δ/νση Δημ. Έργων Αχαΐας, Υδροληψία από λίμνη Αχελώο, Αντλιοστάσιο άντλησης, δεξαμενή άρδευσης 4.500 μ3, και αρδευτικό δίκτυο πεδινής ζώνης σε έκταση 9000 στρ μήκους 43 χιλ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΓΡ. ΤΥΠΑΔΗΣ
50 2002-5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιολογικού καθαρισμού και έργων αποχέτευσης Κεντρικής Θάσου (Πρίνου-Σωτήρα-Καλλιράχης, Ραχωνίου)  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 18.000 ΙΑ και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 18 χιλ. με 6 αντλιοστάσια, και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών μήκους περ. 30 χιλ. ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
51 2002-5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιολογικού καθαρισμού Νότιας Θάσου και έργων αποχέτευσης (Ποτός, Λιμενάρια, Μαριές), Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 30.000 ΙΑ και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 10 χιλ. με 5 αντλιοστάσια, και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών μήκους περ. 30 χιλ. ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
52 2000-1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Βιολογικού καθαρισμού Δήμων Τιθορέας-Ελάτειας,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 12.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 18.000ΙΑ και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 10 χιλ. με 2 αντλιοστάσια, και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών μήκους περ. 35 χιλ. ΔΗΜΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
53 2000-01 Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων Προσωρινής Υδροδότησης αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου, Εργα υδροληψίας από σήραγγα Λεονταρίου, Κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς 25 χιλ.και  20 εσωποτάμιου μικροί ταμιευτήρες νερού για άρδευση 55.000 στρ και  κλειστά δίκτυα άρδευσης για 18.000 στρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ7 - Λ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
54 2000 Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιολογικού καθαρισμού Δήμου Θιναλίου,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 14.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 21.000ΙΑ και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 10 χιλ. με 7 αντλιοστάσια, και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών μήκους περ. 15 χιλ. ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
55 1999-2000 Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Φαιάκων,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 20.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 30.000ΙΑ και αγωγό τελικής διάθεσης στη θάλασσα. ΑΝΑΠΤ. ΕΠΙΧ. ΦΑΙΑΚΩΝ
56 1999-01 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αποχέτευσης-Βιολογικού καθαρισμού Ανω Μεράς Μυκόνου, Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 7.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 10.500ΙΑ και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 8 χιλ. με 5 αντλιοστάσια, και εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών μήκους περ. 20 χιλ. ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
57 1999 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βιοτεχνικού Πάρκου Σαπών,  εφαρμογή ρυμοτομικού, εσωτερική οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, δεξαμενή νερού 600 μ3, δίκτυα ομβρίων 2χιλ και χώρους πρασίνου ΕΤΒΑ ΑΕ
58 1998-9 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Κρατικού Αερολιμένα Κατ. Ι Νέας Αγχιάλου,  Αερολιμένες με διάδρομο 3000 μ, νέος επιβατικός σταθμός, χώρος στάθμευσης Α/Φ, βοηθητικές εγκαταστάσεις, οδικός κόμβος. Υ.Π.Α /Κ.ΛΙΝΑΡΙΤΑΚΗΣ
59 1998-9 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κουκουναριών Σκιάθου,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 2.000 ΙΑ με τελική διάθεση στη θάλασσα. ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ Κ. ΜΠΙΖΑΣ - ΕΛ. ΚΕΧΑΓΙΑ
60 1998-9 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Σκιάθου,  Πλήρης αναβάθμιση υφιστάμενου βιολογικού δυναμικότητας 26.000 ΙΑ με νέα έργα εισόδου και υποδοχής βοθρολυμάτων, μονάδα απονιτρικοποίησης, μηχανική αφυδάτωση λάσπης, αυτοματισμούς λειτουργίας, απόσμηση, έργα υποδομής και με τελική διάθεση στη θάλασσα. ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
61 1998 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων φραγμάτων ανάσχεσης για διευθέτηση χειμαρρικών ρευμάτων Ν. Καλύμνου, ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
62 1998-9 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αρδευτικών έργων Ιρίων, Ν. Αργολίδας, Αρδευτικά δίκτυα μήκους 60 χιλ σε έκταση 13.000 στρ, 2 λιμνοδεξαμενές, δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
63 1997-8 Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρουφράκτη Γυρτώνης ποτ. Πηνειού Θεσσαλίας,   Ρουφράκτης εντός του Πηνειού με ταμιευτήρα 8 εκ μ3 στην πλημμυρική κοίτη του Πηνειού για την υδροδότησης της Κάρλας ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Π.Ε
64 1998 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου, Εφαρμογή ρυμοτομικού, εσωτερική οδοποιία, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, πρασίνου και βιοτεχνικών μονάδων ΕΤΒΑ Α.Ε.
65 1997 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Κομοτηνής, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 6.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 20.000 ΙΑ και αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
66 1997 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας νότιων περιοχών Λάρισας ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
67 1996-7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Φιλίππων Καβάλας,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 12.000 ΙΑ με τριτοβάθμια επεξεργασία ΝΟΜ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.ΛΙΟΓΚΑ
68 1997-8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υδραγωγείου και διυλιστηρίου νερού νήσου Ρόδου από φράγμα Γαδουρά και μελέτη διαχείρισης του ταμιευτήρα Κεντρικό υδραγωγείο μήκους 45 χιλ. Φ800-1300, διυλιστήριο νερού 60.000 μ3/ημ, αντλιοστάσιο ύδρευσης. ΥΠΕΧΩΔΕ
69 1996-7 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 25.000 ΙΑ και σχεδιασμός αναβάθμισης υπάρχουσας μονάδας και επέκτασης για 40.000 ΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡ. ΤΥΠΑΔΗΣ
70 1996-7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Προστασίας και ανάπλασης ακτών ΚΟΙΝ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ ΓΡ. ΤΥΠΑΔΗΣ
71 1997-8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγ. Ειρήνης Ανάφης, Λιμνοδεξαμενή 230.000 μ3 με έργα υδροληψίας και αγωγούς μεταφοράς νερού για αρδευτική χρήση. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
72 1997-8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμνοδεξαμενής Επάνω Κάμπου Ιου,  Λιμνοδεξαμενή 220.000 μ3 με έργα υδροληψίας και αγωγούς μεταφοράς νερού για αρδευτική χρήση ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
73 1997-8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φράγματος Στενού Σερίφου,  Φράγμα ύψους 29μ από ισχνό σκυρόδεμα, με ταμιευτήρα χωρητικότητας 700.000 μ3 με για αρδευτική χρήση στον κάμπο Λιβάδι. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
74 1996 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Τυρνάβου,  1996.Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 12.000 ΙΑ και μελέτη της επέκτασης για 18.000 ΙΑ και αναβάθμιση της υπάρχουσας μονάδας ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
75 1996 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Ξάνθης,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 45.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 60.000 ΙΑ ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ
76 1997-8 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα από Ν. Καρβάλη-μέχρι Κόμβο Χρυσούπολης,  Αυτοκινητόδρομος μήκους 14 χιλ με 1 ανισόπεδο κόμβο και 1 σήραγγα που προτάθηκε αντί της αρχικής επιλογής του μεγάλου ορύγματος-επιχώματος. Γειτνίαση έργου με 5 οικισμούς ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ / 5Η ΠΥΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
77 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιμετρικής Οδού Χρυσούπολης,  Οδικό έργο μήκους 2 χιλ σε αστική περιοχή ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
78 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανακαίνισης εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου,  Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης μήκους 15 χιλ και δεξαμενή νερού ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ
79 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Θεολόγου Θάσου, Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης μήκους 8 χιλ, δεξαμενή νερού, 1 γεώτρηση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ
80 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέου εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Συνδέσμου Ύδρευσης Νέστου Ν. Καβάλας,  Εξωτερικά δίκτυα ύδρευση μήκους 40 χιλ. για άμεση κατασκευή και 13 χιλ μελλοντικά, 2 κεντρικά αντλιοστάσια και 5 δεξαμενές νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ
81 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέου εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Συνδέσμου Κόλπου Ορφανού Ν. Καβάλας, Εξωτερικά δίκτυα ύδρευση μήκους 25 χιλ, 5 δεξαμενές οικισμών και 2 αντλιοστάσια ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΠΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ
82 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Συνδέσμου Κοινοτήτων Μαρμαρά Ν. Καβάλας,  Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης μήκους 7 χιλ για υδροδότηση της παραλιακής ζώνης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΑΡΜΑΡΑ
83 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κοινότητας Θεολόγου Θάσου, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 13.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 26.000 ΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ
84 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Νέας Περάμου Ν. Καβάλας, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 10.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 18.000 ΙΑ ΚΟΙΝ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
85 1995 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κοινοτήτων Παναγιάς-Ποταμιάς, Θάσου, .Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 20.000 ΙΑ με διάθεση για άρδευση καλλιεργειών. ΚΟΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ
86 1995-6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Θάσου, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 15.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 22.500 ΙΑ με τριτοβάθμια επεξεργασία και τελική διάθεση στη θάλασσα ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
87 1995-7 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγγειοβελτιωτικών Έργων Βοϊράνης, Καλαμπακίου και Αγ. Παρασκευής Ν. Δράμας,  Αρδευτικό έργο για 67.000 στρ. με έργο υδροληψία πηγών, διώρυγες μεταφοράς, 6 κεντρικά αντλιοστάσια, 20 γεωτρήσεις και κλειστό δίκτυο άρδευσης. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
88 1995-6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης-Κατερίνης στο τμήμα της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης μεταξύ κόμβων Κ4-Κ5, Οδικό έργο μήκους 5 χιλ με δύο ανισόπεδους κόμβους σε αστική και δασική περιοχή ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ -ΥΠΕΧΩΔΕ / 3Η ΠΥΔΕ
89 1994-5 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Μετατόπισης κοίτης π. Αλφειού Ν. Αρκαδίας, Μετατόπιση κοίτης του Αλφειού σε μήκος 7,0 χιλ.με 3 αναβαθμούς για ανάπτυξη ορυχείων, περιέλαβε ειδική μελέτη για διακίνηση ψαριών και για τεχνητή αναχλόαση νέας κοίτης και αποθεσιοθαλάμων. ΔΕΗ/ΔΑΥΕ
90 1994-5 Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμνοδεξαμενών Σκινιά και Μάρθας-Καραβάδου Ν. Ηρακλείου, φράγματος Ινίου Ν. Ηρακλείου και Χαυγά Ν. Λασηθίου Κρήτης, Λιμνοδεξαμενές χωρητικότητας 120.000-850.000 μ3 και φράγμα ύψους 30 μ & χωρητικ. 1.500.000 μ3 για αρδευτική χρήση μαζί με τα έργα υδροληψίας και μεταφοράς νερού ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΔΡΕΤΜΕ Ο.Ε.
91 1994 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κορώνης Μεσσηνίας,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 8.000 ΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
92 1993 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κομοτηνής,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 53.000 ΙΑ που περιλαμβάνει και τριτοβάθμια επεξεργασία για διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
93 1993 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Βιολογικός καθαρισμός για 25.000 ΙΑ με πρόβλεψη επέκτασης για 50.000 ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
94 1993 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων προστασίας του Αργολικού πεδίου από υφαλμύρωση, Κεντρικά αρδευτικά δίκτυα Αργολικού πεδίου σε έκταση περ. 100.000 στρ με δεξαμενές αναρρύθμισης και αντλιοστάσια άρδευσης με σκοπό τη μείωση των αντλήσεων υπόγειου νερού και αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης ΥΠΕΧΩΔΕ -ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.
95 1994 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιπλημμυρικών έργων ποτ. Ενιπέα Θεσσαλίας,  αντιπλημμυρικά έργα σε μήκος 10 χιλ στον Ενιπέα ΥΠΕΧΩΔΕ -ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε.
96 1993 Μελέτη  περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων φράγματος Τιτάνου ποτ. Πηνειού Θεσσαλίας,  Ρουφράκτης (64 μ Χ 8μ) στον Πηνειό με ταμιευτήρα 6 εκ. μ3 στην πλημμυρική κοίτη με κατάλληλα αναχώματα προοριζόμενο για αρδευτική χρήση. Έγιναν και δειγματοληψίες για ποιοτική ανάλυση νερού φυσικοχημικών παραμέτρων και φυτοφαρμάκων ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
97 1993 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Παληού Καβάλας, ΔΕΥΑ Καβάλας /Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ.Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 12.000 ΙΑ ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
98 1993 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Κοιν. Γαστουρίου Κέρκυρας,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 1.500 ΙΑ ΚΟΙ. ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ
99 1993 Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης βιολογικού καθαρισμού Κοιν. Οινοφύτων-Σχηματαρίου,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 16.000 ΙΑ. ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
100 1992 Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης βιολογικού καθαρισμού Δήμου Στυλίδας, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 12.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ/Ν. ΜΠΑΚΑΛΗΣ
101 1992 Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης βιολογικού καθαρισμού Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 15.000 ΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
102 1992 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Ν. Αρτάκης,  Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 12.000 ΙΑ ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
103 1992 Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής συνθετικής βενζίνης (ΜΤΒΕ), ΑΒΕΕ Επεξεργασίας Ελαφρών Υδρογονανθράκων, 1992. ΜΤΒΕ ΑΒΕΕ
104 1992-3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κοζάνης,  Βιολογικός Καθαρισμός με τριτοβάθμια επεξεργασία για 60.000 ΙΑ και διάθεση σε ευαίσθητο οικοσύστημα ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
105 1992 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού βοθρολυμάτων περιοχής Αμαλιάδας, Βιολογικός καθαρισμός δυναμικότητας 10.000 ΙΑ Κοιν. Κ. Πηνείας