ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.(τεχνική εταιρεία)
ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ.(τεχνική εταιρεία)
ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (τεχνική εταιρεία)
SIEMENS A.E.
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ (νοσηλευτήριο)
ΜΕΔΕ-Μελετητική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας-Ανδρ. Αλεβίζος-γραφείο μελετών
MELCON ENGINEERING EE, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΑΡΓΥΡΟΣ (γραφείο μελετών)
ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. (γραφείο μελετών)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. (γραφείο μελετών)
ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε.Ε.(γραφείο μελετών)
ΗΝΙΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ (τεχνική εταιρεία)
ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Ε. (γραφείο μελετών)
ΔΑΒΟΥΤΗΣ Α.Ε.(εργαστήριο κρεάτων)
ΑΛΛΕΚΤΩΡ (εργαστήριο πουλερικών)
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε.
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. (τσιμεντοβιομηχανία)
ΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ (παραγωγή ζύμης)
STELLA MARIS (ξενοδοχείο)
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. (τεχνική εταιρεία)